Łk 21, 25-28. 34-36

25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. 26 Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. 28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka 35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

25

 • Łk 21,25
  • Ps 65,8n
  • [Iz 13,10]
  • [Iz 13,13-14]
  • [Iz 24,23]
  • [Jr 4,23]
  • [Ez 32,7-8]
  • [Am 8,9-10]
  • [Mt 24,29]
  • [Mt 27,45]
  • [Mk 13,24]
  • [Mk 13,26]
  • [Mk 15,33]
  • [Dz 2,19]
  • [2 P 3,10-12]
  • [Ap 6,12-14]
  • [Ap 20,11]

26

 • Łk 21,26
  • [Kpł 26,36]
  • [Pwt 28,32-34]
  • [Pwt 28,65-67]
  • [Hbr 10,26-27]

27

 • Łk 21,27
  • Dn 7,13-14
  • [Mt 24,30]
  • [Mt 26,64]
  • [Mk 13,26]
  • [Dz 1,9-11]
  • [Ap 1,7]
  • [Ap 14,14]

28

 • Łk 21,28
  • Hbr 10,37
   • Iz 26,20
    • Mt 6,6
     • 2Krl 4,33
     • Dn 6,11
    • Hi 14,13-15

34

 • Łk 21,34
  • Łk 17,26-30
  • Łk 8,14
  • 1Tes 5,3
   • Jr 6,14
   • Łk 21,34-35
   • Mt 24,8+
  • Koh 9,12
   • Łk 12,20
    • Koh 2,17-23
    • Koh 5,17-6,2
  • Iz 24,17n

35

 • [Ps 11,6]
 • [Koh 9,12]
  • Łk 12,20
   • Koh 2,17-23
   • Koh 5,17-6,2
 • [Iz 24,17-18]
 • [Jr 48,43-44]
 • [Ap 16,15]

36

 • Ef 6,18
 • Ap 6,17
  • 1Kor 1,8+
  • Jl 2,11
   • Jl 3,4
    • Ap 6,12
   • Ml 3,2
    • Na 1,6
    • Jl 2,11
   • Ml 3,23
    • Mt 17,10-13p
   • Na 1,6
    • Ap 6,17
   • Ap 6,17
    • 1Kor 1,8+
    • Jl 2,11
    • Jl 3,4
    • Rz 1,18
  • Rz 1,18
   • Mi 7,9
    • Mi 6,5+
   • So 1,15
    • Jl 2,2
   • Ps 85,4-6
   • Ps 69,25
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)