Łk 21, 29-33

29 I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. 30 Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. 31 Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. 32 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. 33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Drzewo skrutacji

29

 • Łk 21,29
  • || Mt 24,32-35
  • || Mk 13,28-30

30

 • Łk 21,30

31

 • Łk 21,31
  • blisko jest Królestwo Boże
   • [Hbr 10,37]
   • [Jk 5,9]
   • [1 P 4,7]

32

 • Łk 21,32
  • Mt 16,28
   • Ez 18,21-32+
   • Mt 10,23
   • Mt 24,30
   • Mt 24,34
   • Mt 26,64
  • Mk 9,1
   • Rz 1,4

33

 • Łk 21,33
  • Łk 9,27
  • [Ps 102,26]
  • [Iz 40,8]
  • [Iz 51,6]
  • [Mt 5,18]
  • [Mt 24,35]
  • [Mk 13,31]
  • [1 P 1,25]
  • [2 P 3,7-14]
  • [Ap 20,11]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)