Łk 4, 1-13

1 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 2 czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. 3 Rzekł Mu wtedy diabeł, Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. 4 Odpowiedział mu Jezus, Napisane jest, Nie samym chlebem żyje człowiek. 5 Wówczas powiódł Go [diabeł] w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata 6 i rzekł do Niego diabeł, Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. 8 Lecz Jezus mu odrzekł, Napisane jest, Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. 9 Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego, Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 10 Jest bowiem napisane, Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, 11 i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. 12 Lecz Jezus mu odparł, Powiedziano, Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. 13 Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Drzewo skrutacji

1

 • Łk 4,1
  • pełen Ducha Świętego
   • [Iz 11,2-4]
   • [Iz 61,1]
   • [Mt 3,16]
   • [Łk 4,14]
   • [Łk 4,18]
   • [Łk 3,22]
   • [J 1,32]
   • [J 3,34]
   • [Dz 1,2]
   • [Dz 10,38]
  • wiedziony był przez Ducha
   • [1 Krl 18,12]
   • [Ez 3,14]
   • [Łk 2,27]
   • [Mk 1,12-13]
   • [Dz 8,39]
  • na pustyni
   • [1 Krl 19,4]
   • [Mk 1,13]

2

 • Łk 4,2
  • czterdzieści dni
   • [Wj 24,18]
   • [Wj 34,28]
   • [Pwt 9,9]
   • [Pwt 9,18]
   • [Pwt 9,25]
   • [1 Krl 19,8]
   • [Mt 4,2]
  • był kuszony przez diabła
   • [Rdz 3,15]
   • [1 Sm 17,16]
   • [Hbr 2,18]
  • nic przez owe dni nie jadł
   • [Est 4,16]
   • [Jon 3,7]
  • poczuł głód
   • [Mt 21,18]
   • [J 4,6]
   • [Hbr 4,15]

3

 • Łk 4,3
  • [Łk 3,22]
  • [Mt 4,3]
  • jeśli jesteś Synem Bożym
   • [Mt 4,6]
   • [Mt 8,29]
   • [Łk 4,3]
   • [Rz 1,4]

4

 • Łk 4,4
  • Pwt 8,3
   • Wj 16
  • napisane jest
   • [Iz 8,20]
   • [Łk 4,8]
   • [Łk 4,10]
   • [J 10,34-35]
   • [Ef 6,17]
  • nie samym chlebem żyje człowiek
   • [Wj 23,25]
   • [Pwt 8,3]
   • [Jr 49,11]
   • [Mt 4,4]
   • [Mt 6,25-26]
   • [Mt 6,31]
   • [Łk 22,35]

5

 • Łk 4,5
  • Ap 13,2
   • Dn 7,4-6
   • Łk 4,6
    • Jr 27,5
  • Ap 13,4

6

 • Łk 4,6
  • Jr 27,5
  • [2 Kor 11,14]
  • [J 8,44]
  • [Ap 12,9]
  • [Ap 20,2-3]

7

 • Łk 4,7
  • jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon
   • [Ps 72,11]
   • [Iz 45,14]
   • [Iz 46,6]
   • [Mt 2,11]
   • [Łk 8,28]
   • [Łk 17,16]
   • [Ap 4,10]
   • [Ap 5,8]
   • [Ap 22,8]

8

 • Łk 4,8
  • Pwt 6,13
  • [1 Sm 7,3]
  • [2 Krl 19,15]
  • [Iz 2,11]

9

 • Łk 4,9
  • [Hi 2,6]
  • [Mt 4,5]

10

 • Łk 4,10
  • Ps 91,11-12
  • [Hbr 1,14]
   • Tb 5,4+
   • Mt 4,11
    • Mk 1,14-15
    • Łk 4,14
   • Mt 18,10
   • Mt 26,53
   • Łk 1,26

11

 • Łk 4,11

12

 • Łk 4,12
  • Pwt 6,16
   • Mt 4,7p
   • Wj 17,1-7
   • Lb 20,2-13
  • [Ps 95,9]
  • [Ps 106,14]
  • [Ml 3,15]
  • [Mt 4,7]
  • [1 Kor 10,9]
  • [Hbr 3,8-9]

13

 • Łk 4,13
  • J 13,2
   • Mt 26,20p
   • Mt 4,1+
  • J 13,27
   • J 1,48+
   • J 12,6
    • J 13,29
  • Łk 22,3
  • Łk 22,53
   • Łk 19,47
    • Łk 21,37
    • Łk 22,53
    • J 18,20
     • Iz 45,19
     • Iz 48,16
     • Łk 22,53
    • Mk 11,18
   • Łk 21,37
   • Łk 4,13+
   • J 8,12+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie