Łk 4, 16-21

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: 18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 19 abym obwoływał rok łaski Pana. 20 Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.

Drzewo skrutacji

16

 • Łk 4,16
  • przyszedł również do Nazaretu
   • [Łk 1,26-27]
   • [Łk 2,39]
   • [Łk 2,51]
   • [Mt 2,23]
   • [Mt 13,54]
   • [Mk 6,1]
  • powstał, aby czytać
   • [Dz 13,14-16]

17

 • Łk 4,17
  • [Iz 61,1-3]
  • Duch Pański spoczywa na mnie
   • [Iz 11,2-5]
   • [Iz 42,1-4]
   • [Iz 50,4]
   • [Iz 59,21]
  • ponieważ mnie namaścił
   • [Ps 2,2]
   • [Ps 2,6]
   • [Dn 9,24]
   • [J 1,41]
   • [Dz 4,27]
   • [Dz 10,38]
  • posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę
   • [Iz 29,19]
   • [So 3,12]
   • [Mt 5,3]
   • [Mt 11,5]
   • [Łk 6,20]
   • [Łk 7,22]
   • [Jk 2,5]
  • więźniom głosił wolność
   • [Ps 107,10-16]
   • [Ps 146,7]
   • [Iz 42,7]
   • [Iz 45,13]
   • [Iz 49,9]
   • [Iz 49,24-25]
   • [Iz 52,2-3]
   • [Za 9,11-12]
   • [Kol 1,13]
  • niewidomym przejrzenie
   • [Ps 146,8]
   • [Iz 29,18-19]
   • [Iz 32,3]
   • [Iz 35,5]
   • [Iz 42,16-18]
   • [Iz 60,1-2]
   • [Mt 4,16]
   • [Mt 9,27-30]
   • [Mt 11,5]
   • [J 9,39-41]
   • [J 12,46]
   • [Dz 26,18]
   • [Ef 5,8-14]
   • [1 Tes 5,5-6]
   • [1 P 2,9]
   • [1 J 2,8-10]
  • abym uciśnionych odsyłał wolnymi
   • [Iz 42,3]
   • [Mt 12,20]

18

 • Łk 4,18
  • Iz 61,1-2
  • Mt 3,16+
  • So 2,3+

19

 • Łk 4,19
  • [Kpł 25,8-13]
  • [Kpł 25,50-54]
  • [Lb 36,4]
  • [Iz 61,2]
  • [Iz 63,4]
  • [Łk 19,42]
  • [2 Kor 6,1]

20

 • Łk 4,20
  • Dz 6,15
  • [Łk 19,48]
  • [Dz 3,12]

21

 • Łk 4,21
  • [Mt 13,14]
  • [Łk 10,23-24]
  • [J 4,25-26]
  • [J 5,39]
  • [Dz 2,16-18]
  • [Dz 2,29-33]
  • [Dz 3,18]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)