Łk 5, 17-26

17 Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. 18 Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. 19 Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. 20 On, widząc ich wiarę, rzekł, Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. 21 Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? 22 Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi [na nie] rzekł do nich, Co za myśli nurtują w sercach waszych? 23 Cóż jest łatwiej powiedzieć, „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć, „Wstań i chodź”? 24 Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do sparaliżowanego, Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu! 25 I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. 26 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

Drzewo skrutacji

17

 • Łk 5,17
  • [Łk 6,19]
  • [Łk 8,46]
  • [Mt 11,5]
   • Iz 26,19
   • Iz 29,18n
   • Iz 35,5n
   • Iz 61,1
    • Łk 4,18-19
    • Iz 42,1
    • Iz 11,2
    • Mt 3,16+
    • Łk 7,22
     • Iz 35,5-6
     • Iz 42,7
     • Iz 26,19

18

 • Łk 5,18
  • [Mt 9,2-8]
  • [Mk 2,3-12]
  • [J 5,5-6]

19

 • Łk 5,19
  • [Pwt 22,8]
  • [Mt 10,27]

20

 • Łk 5,20
  • Mt 8,10+
  • Mt 2,4+
  • Mt 3,7+

21

 • Łk 5,21
  • [Wj 34,6-7]
  • [Ps 32,5]
  • [Ps 103,3]
  • [Ps 130,4]
  • [Iz 1,18]
  • [Iz 43,25]
  • [Iz 44,22]
  • [Dn 9,9]
  • [Dn 9,19]
  • [Mi 7,19]
  • [Rz 8,33]

22

 • Łk 5,22
  • [1 Krn 28,9]
  • [Ps 139,2]
  • [Iz 66,18]
  • [Ez 38,10]
  • [Mt 9,4]
  • [Mt 12,25]
  • [Hbr 4,12]
  • [Ap 2,23]

23

 • Łk 5,23
  • [Mt 9,5]
  • [Mk 2,9]

24

 • Łk 5,24
  • Syn Człowieczy
   • [Dn 7,13]
   • [Mt 16,13]
   • [Mt 25,31]
   • [Mt 26,64]
   • [J 3,13]
   • [J 5,27]
   • [Ap 1,13]
  • ma na ziemi władzę
   • [Iz 53,11]
   • [Mt 9,6]
   • [Mt 28,18]
   • [J 5,22-23]
   • [J 17,2]
   • [J 20,22-23]
   • [Dz 5,31]
  • mówię ci, wstań
   • [Łk 5,13]
   • [Łk 7,14]
   • [Łk 8,54]
   • [J 11,43]

25

 • Łk 5,25
  • natychmiast
   • [Rdz 1,3]
   • [Ps 33,9]
   • [Łk 5,13]
  • wielbiąc Boga
   • [Ps 50,23]
   • [Ps 103,1-3]
   • [Ps 107,20-22]
   • [Łk 13,13]
   • [Łk 17,15-18]
   • [Łk 18,43]
   • [J 9,24]

26

 • Łk 5,26
  • Łk 2,20+
  • Łk 1,12+
  • wielbili Boga
   • [Mt 9,8]
   • [Mt 12,23]
   • [Mk 2,12]
   • [Łk 7,16]
   • [Dz 4,21]
   • [Ga 1,24]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie