Łk 6, 12-19

12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, 15 Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, 16 Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. 17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; 18 przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. 19 A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Drzewo skrutacji

12

 • Łk 6,12
  • [Mt 6,6]
  • [Mk 1,35]
  • [Mk 6,46]
  • [Mk 14,34-36]
  • [Kol 4,2]
  • [Hbr 5,7]

13

 • Łk 6,13
  • Łk 3,21+
  • [Łk 9,1-2]
  • [Mt 9,36-38]
  • [Mt 10,1-4a]
  • [Mk 3,13-19]
  • [Mk 6,7]
  • których też nazwał apostołami
   • [Łk 11,49]
   • [Ef 2,20]
   • [Ef 4,11]
   • [Hbr 3,1]
   • [2 P 3,2]
   • [Ap 18,20]

14

 • Łk 6,14
  • Szymon
   • [Łk 5,8]
   • [J 1,40-42]
   • [J 21,15-20]
   • [2 P 1,1]
  • Andrzej
   • [Mt 4,18]
   • [J 6,8]
   • [Mk 1,29]
   • [Mk 3,18]
   • [Mk 13,3]
   • [J 6,8]
   • [J 12,22]
  • Jakub i Jan
   • [Łk 5,10]
   • [Mt 4,21]
   • [Mk 1,19]
   • [Mk 1,29]
   • [Mk 5,37]
   • [Mk 9,2]
   • [Mk 14,33]
   • [J 21,20-24]
   • [Dz 12,2]
  • Filip
   • [Mt 10,3]
   • [J 1,45]
   • [J 6,5]
   • [J 14,8]
   • [Dz 1,13]

15

 • Łk 6,15
  • Mateusz
   • [Mt 9,9]
   • [Mk 2,14]
   • [Łk 5,2]
  • Tomasz
   • [Łk 6,15]
   • [J 11,16]
   • [J 20,24-29]
   • [J 21,2]
  • Jakub
   • [Mt 27,56]
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,15-16]
   • [Dz 1,13]
   • [Dz 12,17]
   • [Dz 15,13]
   • [Dz 21,18]
   • [Ga 1,19]
   • [Ga 2,9]
   • [Jk 1,1]
  • Szymon Gorliwy
   • [Mk 3,18]
   • [Łk 6,15]
   • [Dz 1,13]

16

 • Łk 6,16
  • Juda
   • [J 14,22]
   • [Dz 1,13]
   • [Jud 1]
  • Judasz
   • [Mt 26,14]
   • [Mt 26,47]
   • [Mt 27,3]
   • [Mk 3,19]
   • [Mk 14,10]
   • [Mk 14,43]
   • [Łk 6,16]
   • [Łk 22,3]
   • [Łk 22,47]
   • [J 6,71]
   • [J 13,2]
   • [J 13,26-30]
   • [J 18,2-5]
   • [Dz 1,16-20]
   • [Dz 1,25]

17

 • Łk 6,17
  • [Mt 4,23-25]
  • [Mt 12,15]
  • [Mk 3,7-12]

18

 • Łk 6,18
  • [Mt 15,22]
  • [Mt 17,15]

19

 • Łk 6,19
  • Łk 5,17
  • Łk 8,46
   • Łk 6,19+
  • Mk 5,30+
  • tłum starał się Go dotkqć
   • [2 Krl 13,21]
   • [Mt 9,20-21]
   • [Mt 14,36]
   • [Mk 3,10]
   • [Mk 6,56]
   • [Mk 8,22]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie