Łk 6, 17.20-26

17 Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; 20 On zaś podniósł oczy na swoich uczniów i mówił, Błogosławieni [jesteście], ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 21 Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 22 Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne, 23 cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. 24 Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 25 Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

Drzewo skrutacji

17

 • Łk 6,17
  • [Mt 4,23-25]
  • [Mt 12,15]
  • [Mk 3,7-12]

20

 • Łk 6,20
  • Mt 5,1
  • Mt 5,3

21

 • Łk 6,21
  • Mt 5,6
   • Iz 51,1
    • Mt 6,33
   • Am 8,11-12
   • Prz 9,5
    • Iz 55,1-3
    • Syr 24,19-21
    • J 6,35+
   • Syr 24,20
    • J 4,13-14
  • Mt 5,5
   • Ps 37,11
    • Mt 5,4
     • Ps 126,5
     • Iz 61,2-3
   • Rdz 13,15

22

 • Łk 6,22
  • Mt 5,11-12

23

 • Łk 6,23
  • cieszcie się i radujcie
   • [Dz 5,41]
   • [Rz 5,3]
   • [2 Kor 12,10]
   • [Kol 1,24]
   • [Jk 1,2]
  • wielka jest wasza nagroda w niebie
   • [Łk 6,35]
   • [Mt 5,12]
   • [Mt 6,1-2]
   • [2 Tes 1,5-7]
   • [2 Tm 2,12]
   • [2 Tm 4,7-8]
   • [Hbr 11,6]
   • [Hbr 11,26]
   • [1 P 4,13]
   • [Ap 2,7]
   • [Ap 2,10-11]
   • [Ap 2,17]
   • [Ap 2,26]
   • [Ap 3,5]
   • [Ap 3,12]
   • [Ap 21,7]

24

 • Łk 6,24
  • Iz 5,8-25
  • Ha 2,6n

25

 • Łk 6,25
  • [Iz 65,13]
  • [Łk 13,28]
  • [Hi 20,5-7]
  • [Am 8,10]
  • [1 Tes 5,3]

26

 • Łk 6,26
  • [1 Krl 22,6-8]
  • [1 Krl 22,13-14]
  • [1 Krl 22,24-28]
  • [Iz 30,10]
  • [Jr 5,31]
  • [2 P 2,1-3]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie