Łk 9, 51-56

51 Gdy dopełniały się dni Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jeruzalem, 52 i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. 53 Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. 54 Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? 55 Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. 56 I udali się do innego miasteczka. 57 A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. 58 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. 59 Do innego rzekł: Pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. 60 Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. 61 Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. 62 Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Drzewo skrutacji

51

 • Łk 9,51
  • Mt 19,1
   • Łk 9,51
  • Mk 10,1
  • Łk 2,38+
  • Łk 22,8
   • Łk 8,51+

52

 • Łk 9,52
  • wysłał przed sobą posłańców
   • [Ml 3,1]
   • [Łk 7,27]
   • [Łk 10,1]
  • ci wybrali się w drogę
   • [Mt 10,5]
  • weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego
   • [Łk 10,33]
   • [Łk 17,16]
   • [J 8,48]

53

 • Łk 9,53
  • [Łk 9,48]
  • [J 4,9]

54

 • Łk 9,54
  • 2Krl 1,10
   • Łk 9,54-55

55

 • Łk 9,55
  • [1 Sm 24,4-7]
  • [1 Sm 26,8-11]
  • [2 Sm 19,22]
  • [Hi 31,29-31]
  • [Prz 9,8]
  • [Mt 16,23]
  • [Ap 3,19]

56

 • Łk 9,56
  • [Mt 5,39]
  • [Łk 6,27-31]
  • [Łk 22,51]
  • [Łk 23,34]
  • [Rz 12,21]
  • [1 P 2,21-23]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)