Łk 9, 7-9

7 O wszystkich tych wydarzeniach posłyszał również tetrarcha Herod, i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; 8 inni, że zjawił się Eliasz; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. 9 A Herod mówił: Jana kazałem ściąć. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszę? I starał się Go zobaczyć.

Drzewo skrutacji

7

 • Łk 9,7
  • Herod
   • [Hi 18,11-12]
   • [Ps 73,19]
   • [Mt 14,1-12]
   • [Mk 6,14-28]

8

 • Łk 9,8
  • [Łk 9,19]
  • [Mt 17,10]
  • [Mk 6,15]
  • [Mk 8,28]
  • [J 1,21]

9

 • Łk 9,9
  • Łk 23,8-12
  • [Łk 13,31-32]
  • [Łk 23,8]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie