Mk 1, 12-15

12 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. 13 A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, 15 Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

Drzewo skrutacji

12

 • Mk 1,12
  • Duch wyprowadził
   • Ez 3,12
   • Ez 3,14
   • Ez 8,3
   • Ez 11,1
   • Ez 11,24
   • Ez 43,5
   • Dz 8,39
  • pustynia
   • Wj 14,11
   • Lb 20,4
   • Oz 2,16
   • Ps 78,52
   • Ps 136,16
  • Rz 8,14
   • są synami Bożymi
    • Rz 8,17
    • 2Kor 6,18
    • Ga 3,26
    • Ef 1,5
    • 1J 3,1
    • Ap 21,7
   • Ga 5,18
    • Prz 8,20
    • Ps 25,4-5
    • Ps 25,8-9
    • J 16,13
    • Ga 4,6
    • Ga 5,25

13

 • Mk 1,13
  • czterdzieści dni
   • Wj 24,18
   • Wj 34,28
   • Pwt 9,11
   • Pwt 9,18
   • Pwt 9,25
   • 1Krl 19,8
  • kuszony przez diabła
   • Hbr 2,17-18
    • Rz 3,25
    • 1Kor 10,13
    • 1J 2,2
    • 1J 4,10
   • Hbr 4,15
  • aniołowie mu służyli
   • 1Krl 19,5-7
   • Mt 4,11
   • Mt 26,53
   • 1Tm 3,16

14

 • Mk 1,14
  • gdy Jan został uwięziony
   • Mt 4,12
   • Mt 11,2
   • Mt 14,2
   • Łk 3,20
  • głosił Ewangelię
   • Iz 61,1-3
   • Mt 4,23
   • Mt 9,35
   • Łk 4,17-19
   • Łk 4,43-44
   • Łk 8,1
   • Ef 2,17

15

 • Mk 1,15
  • czas się wypełnił
   • Ga 4,4
   • Ef 1,10
  • bliskie jest królestwo Boże
   • Mt 10,7
   • Łk 10,8-9
    • Mt 3,2
    • Mt 21,43
    • Mt 23,13
    • Łk 9,2
    • Łk 9,6
  • nawracajcie się
   • Mt 3,2
   • Mt 4,17
    • Mt 9,13
    • Łk 5,32
    • Łk 15,7
    • Dz 3,19
   • Mt 21,31-32
   • Łk 24,47
   • Dz 2,36-38
   • 2Tm 2,25-26
  • wierzcie w Ewangelię
   • Mk 11,24
   • J 12,36
   • J 14,11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie