Mk 1, 21-28

21 Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi, i nauczał. 22 Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 23 Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, 24 Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, Święty Boga. 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo, Milcz i wyjdź z niego! 26 Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał, Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne. 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Drzewo skrutacji

21

 • Mk 1,21
  • przybył do Kafarnaum
   • [Mk 2,1]
   • [Mt 4,13]
   • [Łk 4,31]
   • [Łk 10,15]
  • wszedł do synagogi
   • [Mk 1,39]
   • [Mk 6,2]
   • [Mt 4,23]
   • [Łk 4,16]
   • [Łk 13,10]

22

 • Mk 1,22
  • Mt 7,28n
  • Mt 8,29+
  • zdumiewali się Jego nauką
   • [Jr 23,29]
   • [Mt 7,28-29]
   • [Mt 13,54]
   • [Łk 4,32]
   • [Łk 21,15]
   • [J 7,46]
   • [Dz 6,10]
   • [Dz 9,21-22]
   • [2 Kor 4,2]
   • [Hbr 4,12-13]

23

 • Mk 1,23
  • [Mt 12,43]
  • [Mk 1,34]
  • [Mk 5,2]
  • [Mk 7,25]
  • [Mk 9,25]
  • [Łk 4,33-37]

24

 • Mk 1,24
  • Mt 2,23+
  • Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
   • [Wj 14,12]
   • [Mk 5,7]
   • [Mt 8,29]
   • [Łk 8,28]
   • [Łk 8,37]
   • [Jk 2,19]
  • Święty Boga
   • [Ps 89,18-19]
   • [Dn 9,24]
   • [Łk 4,34]
   • [Dz 2,27]
   • [Dz 3,14]
   • [Dz 4,27]
   • [Ap 3,7]

25

 • Mk 1,25
  • Dz 3,14+
  • rozkazał mu surowo
   • [Ps 50,16]
   • [Mk 1,34]
   • [Mk 3,11-12]
   • [Mk 9,25]
   • [Łk 4,35]
   • [Łk 4,41]
   • [Dz 16,17]

26

 • Mk 1,26
  • Mk 1,34+
  • zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego
   • [Mk 9,20]
   • [Mk 9,26]
   • [Łk 9,39]
   • [Łk 9,42]
   • [Łk 11,22]

27

 • Mk 1,27
  • Mt 8,29+
  • Mk 4,41
  • wszyscy się zdumieli
   • [Mt 9,33]
   • [Mt 12,22-23]
   • [Mt 15,31]
   • [Mk 7,37]
  • nauka z mocą
   • [Łk 4,36]
   • [Łk 9,1]
   • [Łk 10,17-20]

28

 • Mk 1,28
  • [Mt 4,24]
  • [Mt 9,31]
  • [Mk 1,45]
  • [Łk 4,17]
  • [Łk 4,37]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie