Mk 10, 13-16

13 Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14 A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. 16 I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Drzewo skrutacji

13

 • Mk 10,13
  • postawa uczniów
   • [Mk 10,48]
   • [Łk 18,15]
   • [Mk 9,38]
    • Lb 11,28

14

 • Mk 10,14
  • [Lb 14,31]
  • [Mt 19,14]
  • [Mt 18,14]
  • [1Kor 14,20]
  • [1P 2,2]
   • 1 Kor 3,2

15

 • Mk 10,15
  • [Mt 18,3]
  • [Łk 18,17]
   • [Ps 131,1-2]
   • [1P 1,14]
  • [J 3,3-6]

16

 • Mk 10,16
  • [Rdz 48,14-16]
  • [Pwt 28,3]
  • [Łk 2,28-34]
  • [Łk 24,50-51]
   • Kpł 9,22
   • Syr 50,20
    • Lb 6,23-27
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)