Mk 12, 41-44

41 Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 42 Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 43 Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, Zaprawdę, powiadam wam, Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 44 Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie.

Drzewo skrutacji

41

 • Mk 12,41
  • [Mt 27,6]
  • [Łk 21,2]
  • [J 8,20]

42

 • Mk 12,42

43

 • Mk 12,43
  • [Wj 35,21-29]
  • [Mt 10,42]
  • [Dz 11,29]
  • [2 Kor 8,2]
  • [2 Kor 8,12]
  • [2 Kor 9,6-8]

44

 • Mk 12,44
  • [Mk 14,8]
  • [Łk 21,2-4]
  • [2 Kor 8,2-3]
  • [1J 3,17]
   • Pwt 15,7
   • Pwt 15,11
   • Jk 2,16
   • J 5,42
   • 1J 2,5
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie