Mk 16, 15-20

15 I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. 19 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. 20 Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

15

 • Mk 16,15
  • Mt 28,18-20
  • Mk 13,10
  • Kol 1,23
   • Mk 16,15
    • Mt 28,18-20
    • Mk 13,10
    • Kol 1,23
     • Mk 16,15
      • Mt 28,18-20
      • Mk 13,10
      • Kol 1,23
     • Ef 3,7
   • Ef 3,7

16

 • Mk 16,16
  • kto uwierzy i przyjmie chrzest
   • [Mk 1,15]
   • [Łk 8,12]
   • [J 1,12-13]
   • [J 3,18]
   • [J 3,15-16]
   • [J 3,36]
   • [J 5,24]
   • [J 6,29]
   • [J 6,35]
   • [J 6,40]
   • [J 7,37-38]
   • [J 11,25-26]
   • [J 12,46]
   • [J 20,31]
   • [Dz 10,43]
   • [Dz 13,39]
   • [Dz 16,30-32]
   • [Rz 4,24]
   • [Rz 10,9]
   • [1P 1,21]
   • [1P 3,21]
   • [Hbr 10,38-39]
   • [1J 5,10-13]
  • kto nie uwierzy, będzie potępiony
   • [J 3,18-19]
   • [J 3,36]
   • [J 8,24]
   • [J 12,47-48]
   • [Dz 13,46]
   • [2 Tes 1,8]
   • [2 Tes 2,12]
   • [Ap 20,15]
   • [Ap 21,8]

17

 • Mk 16,17
  • Dz 1,8+
  • Mt 10,1p
  • Łk 10,19
   • J 12,31-32
   • Ap 12,9
    • Ap 20,2-3
    • Rdz 3,1-4
    • Mt 4,1+
   • Ps 91,13
    • Iz 11,8
     • Ps 91,13
      • Iz 11,8
      • Hi 5,22
      • Łk 10,19
    • Hi 5,22
    • Łk 10,19
     • J 12,31-32
     • Ap 12,9
      • Ap 20,2-3
      • Rdz 3,1-4
      • Mt 4,1+
     • Ps 91,13
      • Iz 11,8
      • Hi 5,22
      • Łk 10,19
     • Mk 16,18
      • 1Tm 4,14+
   • Mk 16,18
    • 1Tm 4,14+
  • Dz 28,3-6

18

 • Mk 16,18
  • 1Tm 4,14+

19

 • Mk 16,19
  • Łk 24,50-53
  • Dz 1,3-14
  • Dz 2,33+

20

 • Mk 16,20
[wykazsrotow]