Mk 2, 23-28

23 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. 24 Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» 25 On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? 26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». 27 I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 28 Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».

Drzewo skrutacji

23

 • Mk 2,23
  • Mt 12,1
   • [Pwt 23,25]
  • Łk 6,1

24

 • Mk 2,24
  • czemu oni…
   • [Mk 2,7]
   • [Mk 2,16]
   • [Mt 15,2-3]
  • zakaz pracy w szabat
   • [Wj 20,10]
   • [Wj 31,15]
   • [Wj 35,2-3]
   • [Lb 15,32-36]
   • [Ne 13,15-22]
   • [Iz 56,2]
   • [Iz 56,4]
   • [Iz 56,6]
   • [Iz 58,13]
   • [Jr 17,20-27]

25

 • Mk 2,25
  • czy nie czytaliście
   • [Mk 12,26]
   • [Mt 19,4]
   • [Mt 21,16]
   • [Mt 21,42]
   • [Mt 22,31]
   • [Łk 10,26]
  • 1Sm 21,2-7

26

 • Mk 2,26
  • Wj 25,23+
  • [Kpł 24,5-9]

27

 • Mk 2,27
  • [Wj 23,12]
  • [Pwt 5,14]
  • [Ne 9,13-14]
  • [Iz 58,13]
  • [Ez 20,12]
   • Wj 31,13
  • [Ez 20,20]
  • [Łk 6,9]
  • [J 7,23]
  • [2 Kor 4,15]
  • [Kol 2,16]
   • Rz 14,5

28

 • Mk 2,28
  • [Mt 12,8]
  • [Łk 6,5]
  • [Łk 13,15-16]
  • [J 5,9-11]
  • [J 5,17]
   • J 7,23
   • J 9,4
    • J 11,9-10
    • J 12,35-36
    • J 4,34
     • Pwt 8,3+
     • J 1,1+
     • J 6,38-40
     • J 17,4
     • J 19,30
  • [J 9,5-11]
  • [J 9,14]
   • Mt 12,10np
   • Łk 13,10n
    • Łk 6,6-11
    • Łk 14,1-6
   • Łk 14,1n
    • Łk 6,6-11
    • Łk 13,10-17
    • Łk 7,36
     • Łk 11,37
      • Łk 7,36
      • Łk 14,1
     • Łk 14,1
    • Łk 11,37
     • Łk 7,36
      • Łk 11,37
      • Łk 14,1
     • Łk 14,1
  • [J 9,16]
   • J 3,2
    • J 2,11+
  • [Ef 1,22]
   • Ps 8,7
    • 1Kor 15,27
     • Ap 20,14
      • Ap 2,11+
     • Ap 21,4
      • Iz 25,8
      • Iz 35,10
     • Ps 8,7
      • 1Kor 15,27
      • Ef 1,22
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie