Mk 3, 7-12

7 Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judiei, 8 z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. 9 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. 10 Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. 11 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały, Ty jesteś Syn Boży. 12 Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Drzewo skrutacji

7

 • Mk 3,7
  • Łk 6,17-19
  • Mt 4,25

8

 • Mk 3,8
  • Edom
   • [Iz 34,5]
   • [Ez 35,15]
   • [Ez 36,5]
   • [Ml 1,2-4]
  • Tyr
   • [Joz 19,28-29]
   • [Ps 45,12]
   • [Ps 87,4]
   • [Iz 23,1-18]
   • [Mk 7,24]
   • [Mk 7,31]

9

 • Mk 3,9
  • [Mk 5,30]
   • [Łk 6,19]
   • [Łk 8,46]
  • [J 6,15]

10

 • Mk 3,10
  • Mk 5,30+
  • Wielu bowiem uzdrowił
   • [Mt 12,15]
   • [Mt 14,14]
  • cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć
   • [Mk 5,27-28]
   • [Mk 6,56]
   • [Mt 14,36]

11

 • Mk 3,11
  • Mt 8,29+
  • Łk 4,41
   • Mt 8,29+
   • Mt 4,3+
   • Mk 1,34+
  • duchy nieczyste
   • [Mk 1,23-24]
   • [Mk 5,5-6]
   • [Mt 8,31]
   • [Łk 4,41]
   • [Dz 16,17]
   • [Dz 19,13-17]
   • [Jk 2,19]
  • Syn Boży
   • [Mk 1,1]
   • [Mt 4,3]
   • [Mt 4,6]
   • [Mt 8,29]
   • [Mt 14,33]
   • [Łk 8,28]

12

 • Mk 3,12
  • Mk 1,34+
  • [Mk 1,25]
  • [Mk 1,34]
  • [Mt 12,16]
  • [Dz 16,18]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie