Mk 4, 21-25

21 Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? 22 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. 23 Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» 24 I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. 25 Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

Drzewo skrutacji

21

 • Mk 4,21
  • Łk 8,16
   • Mt 5,15
   • Łk 11,33
   • J 8,12+
  • Łk 11,33
  • Mt 5,15
  • [Iz 60,1-3]
  • [Łk 8,16]
  • [1 Kor 12,7]
  • [Ef 5,8-15]
  • [Flp 2,15-16]

22

 • Mk 4,22
  • Łk 8,17
  • Łk 12,2
  • Mt 10,26
  • [Ps 40,9-10]
  • [Ps 78,2-4]
  • [Koh 12,14]
  • [Mt 10,26-27]
  • [Łk 12,2-3]
  • [Dz 4,20]
  • [Dz 20,27]
  • [1 Kor 4,51]
  • [J 1,1-3]

23

 • Mk 4,23
  • [Mk 4,9]
  • [Mt 11,15]
  • [Ap 2,7]
  • [Ap 2,11]
  • [Ap 2,17]
  • [Ap 2,29]

24

 • Mk 4,24
  • Łk 8,18
   • Mk 4,24-25
   • Mt 13,12
   • Mt 25,29
   • Łk 19,26
  • Łk 6,38
   • Mt 7,2
   • Mk 4,24
  • Mt 7,2
  • Łk 19,26
   • Mt 13,12
   • Mk 4,25
   • Łk 8,18
  • Mt 25,29
   • Mt 13,12+

25

 • Mk 4,25
  • [Mt 13,12]
  • [Mt 25,28-29]
  • [Łk 8,18]
  • [Łk 16,9-12]
  • [Łk 19,24-26]
  • [J 15,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie