Mk 6, 14-29

14 Także król Herod posłyszał o Nim, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił, Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. 15 Inni zaś mówili, To jest Eliasz; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. 16 Herod, słysząc to, mawiał, To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. 17 Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę. 18 Jan bowiem napominał Heroda, Nie wolno ci mieć żony twego brata. 19 A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. 20 Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. 21 Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. 22 Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny, Proś mnie, o co chcesz, a dam ci. 23 Nawet jej przysiągł, Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. 24 Ona wyszła i zapytała swą matkę, O co mam prosić? Ta odpowiedziała, O głowę Jana Chrzciciela. 25 Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła, Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. 26 A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. 27 Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu 28 i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. 29 Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

Drzewo skrutacji

14

 • Mk 6,14
  • król Herod
   • [Mt 14,1-2]
   • [Łk 3,1]
   • [Łk 9,7-9]
   • [Łk 13,31]
   • [Łk 23,7-12]

15

 • Mk 6,15
  • Mt 16,14+
  • to jest Eliasz
   • [Ml 3,23]
    • Mt 17,10-13
   • [Mk 8,28]
   • [Mk 9,12-13]
   • [Mk 15,35-36]
   • [Mt 16,14]
   • [Łk 1,17]
   • [Łk 9,8]
   • [Łk 9,19]
   • [J 1,21]
   • [J 1,25]
  • to prorok
   • [Mt 21,11]
   • [Łk 7,16]
   • [Łk 7,39]
   • [J 6,14]
   • [J 7,40]
   • [J 9,17]
   • [Dz 3,22-23]

16

 • Mk 6,16
  • [Ps 53,5]
  • [Mt 14,2]
  • [Mt 27,4]
  • [Łk 9,9]
  • [Ap 11,10-13]

17

 • Mk 6,17
  • [Łk 3,19-20]

18

 • Mk 6,18
  • [Kpł 18,16]
  • [Kpł 20,21]
  • [1 Krl 22,14]
  • [Ez 3,18-19]
  • [Mt 14,3-4]
  • [Dz 20,26-27]
   • Dz 20,20
   • 1Tm 4,16
   • 1P 5,1-3
   • J 21,15-17
   • Ps 74,1n

19

 • Mk 6,19
  • [1 Krl 21,20]
  • [Koh 7,9]
  • [Ef 4,26-27]

20

 • Mk 6,20
  • [Wj 11,3]
  • [2 Krl 13,14]
  • [2 Krn 26,5]
  • [Ez 2,5-7]
  • [Mt 14,5]
  • [Mt 21,26]
  • [Mk 11,18]

21

 • Mk 6,21
  • [Rdz 40,20]
  • [Est 1,3-7]
  • [Est 2,18]
  • [Prz 31,4-5]
  • [Dn 5,1-4]

22

 • Mk 6,22
  • [Est 1,10-12]
  • [Iz 3,16-26]
  • [Dn 5,2]
  • [Mt 14,6]

23

 • Mk 6,23
  • Est 5,3+
  • [Est 5,6]
  • [Est 7,2]
  • [Prz 6,2]
  • [Mt 4,9]

24

 • Mk 6,24
  • [Hi 31,31]
  • [Ps 27,2]
  • [Ps 37,12]
  • [Ps 37,14]
  • [Prz 27,3-4]
  • [Dz 23,12-13]

25

 • Mk 6,25

26

 • Mk 6,26
  • [Mt 14,9]
  • [Mt 27,3-5]
  • [Mt 27,24-25]

27

 • Mk 6,27
  • [Mt 14,10-11]

28

 • Mk 6,28

29

 • Mk 6,29
  • [1 Krl 13,29-30]
  • [2 Krn 24,16]
  • [Mt 14,12]
  • [Mt 27,57-60]
  • [Dz 8,2]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)