Mk 6, 34-44

34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu [sprawach]. 35 A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli, Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. 36 Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. 37 Lecz On im odpowiedział, Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu, Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? 38 On ich spytał, Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie! Gdy się upewnili, rzekli, Pięć i dwie ryby. 39 Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. 40 I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu. 41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42 Jedli wszyscy do syta 43 i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i [resztek] z ryb. 44 A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Drzewo skrutacji

34

 • Mk 6,34
  • Mt 9,36
  • [Mt 14,14]
  • [Mt 15,32]
  • [Łk 9,11]
  • [Rz 15,2-3]
  • [Hbr 2,17]
  • [Hbr 4,15]
  • byli bowiem jak owce nie mające pasterza
   • [Lb 27,17]
   • [1 Krl 22,17]
   • [2 Krn 18,16]
   • [Jr 50,6]
   • [Za 10,2]
   • [Mt 9,36]

35

 • Mk 6,35
  • [Mt 14,15-21]
  • [Łk 9,12-17]
  • [J 6,5-15]

36

 • Mk 6,36
  • [Mk 3,21]
  • [Mk 5,31]
  • [Mt 15,23]
  • [Mt 16,22]

37

 • Mk 6,37
  • wy dajcie im jeść
   • [2 Krl 4,42-44]
   • [Mt 14,16]
   • [Mt 15,32]
   • [Mk 8,2-3]
   • [Łk 9,13]
   • [J 6,4-10]
  • Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?
   • [Lb 11,13]
   • [Lb 11,21-23]
   • [2 Krl 7,2]
   • [Mt 15,33]
   • [J 6,7]

38

 • Mk 6,38
  • [Mk 8,5]
  • [Mt 14,17-18]
  • [Mt 15,34]
  • [Łk 9,13]
  • [J 6,9]

39

 • Mk 6,39
  • [1 Krl 10,5]
  • [Est 1,5-6]
  • [Mt 15,35]
  • [1 Kor 14,33]
  • [1 Kor 14,40]

40

 • Mk 6,40
  • [Łk 9,14-15]

41

 • Mk 6,41
  • spojrzał w niebo
   • [Mk 7,34]
   • [Mt 14,19]
   • [Łk 9,16]
   • [J 11,41]
   • [J 17,1]
  • odmówił błogosławieństwo
   • [Mk 8,6-7]
   • [Mk 14,22]
   • [Pwt 8,10]
   • [1 Sm 9,13]
   • [Mt 15,36]
   • [Mt 26,26]
   • [Łk 24,30]
   • [J 6,11]
   • [J 6,23]
   • [Dz 27,35]
   • [Rz 14,6]
   • [1 Kor 10,31]
   • [Kol 3,17]
   • [1 Tm 4,4-5]

42

 • Mk 6,42
  • [Pwt 8,3]
  • [2 Krl 4,42-44]
  • [Ps 145,15-16]
  • [Mt 14,20-21]
  • [Mt 15,37-38]
  • [Mk 8,8-9]
  • [Łk 9,17]
  • [J 6,12]

43

 • Mk 6,43
  • [Mk 8,19-20]

44

 • Mk 6,44
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie