Mk 9, 38-40

38 Wtedy rzekł do Niego Jan: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. 39 Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 40 Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Drzewo skrutacji

38

 • Mk 9,38
  • Lb 11,28
   • Joz 1,1+
  • [Łk 9,49-50]
   • Dz 3,16
  • [Łk 11,19]

39

 • Mk 9,39
  • Dz 3,16+
   • imię Jezusa
    • [Dz 3,6]
    • [Dz 4,7]
    • [Dz 4,10]
    • [Dz 4,30]
    • [Dz 16,18]

40

 • Mk 9,40
  • Mt 12,30
  • [Łk 11,23]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)