Mt 1, 18-24

18 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. 19 Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 20 Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 22 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka, 23 Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. 24 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański, wziął swoją Małżonkę do siebie.

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 1,18
  • Łk 1,27
  • Łk 2,5

19

 • Mt 1,19
  • [Rdz 6,9]
  • [Ps 112,4-5]
  • [Mk 6,20]
  • [Łk 2,25]
  • [Dz 10,22]

20

 • Mt 1,20
  • Rdz 16,7+
  • Dz 7,38+
  • Łk 1,35
   • Mk 1,24+
   • Dz 3,14+
   • Mt 4,3+
  • Łk 1,31
   • Iz 7,14+
   • Mt 1,21+

21

 • Mt 1,21
  • Ps 130,8
  • Syr 46,1
   • Joz 1,1+
  • Dz 3,16+
  • Dz 4,12
   • Dz 2,21+
   • Jl 3,5
    • Rz 10,13
     • Jl 3,5
     • Dz 2,21+
    • Ab 1,17
     • Jl 3,5
    • Ap 14,1
     • 2Krl 19,30-31
     • Ab 1,17
     • Jl 3,5
     • So 3,12-13
     • Dz 2,21+
   • Łk 12,11-12p
   • Łk 21,12-15p

22

 • Mt 1,22
  • aby się wypełniło słowo Pańskie
   • 1 Krl 8,15
   • 1 Krl 8,24
   • Mt 2,15
   • Mt 2,23
   • Mt 5,17
   • Mt 8,17
   • Mt 12,17
   • Mt 13,35
   • Łk 21,22
   • Łk 24,44
   • J 10,35
   • J 12,38-40
   • J 15,25
   • J 17,12
   • J 18,9
   • J 19,36-37
   • Dz 3,18
   • Dz 13,27-29
   • Ap 17,17

23

 • Mt 1,23
  • Iz 7,14
   • Mi 5,2
  • Bóg z nami
   • [Ps 46,11]
   • [Iz 8,8-10]
   • [Iz 12,2]
   • [Mt 28,20]
   • [J 1,14]
   • [Rz 1,3-4]
   • [2 Tm 4,22]

24

 • Mt 1,24
  • [Rdz 6,22]
  • [Rdz 7,5]
  • [Rdz 22,2-3]
  • [Wj 40,16]
  • [Wj 40,19]
  • [Wj 40,25]
  • [Wj 40,27]
  • [Wj 40,32]
  • [J 15,14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie