Mt 10, 16-23

16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. 17 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. 18 Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. 19 Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 20 gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. 21 Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 23 Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.

Drzewo skrutacji

16

 • Mt 10,16
  • Łk 10,3
   • Mt 10,16
  • Łk 7,15

17

 • Mt 10,17
  • 1Kor 14,20
   • Ef 4,14
   • Rz 16,19

18

 • Mt 10,18
  • J 16,1-4
  • [Ps 2,1-6]
  • [Dz 5,25-27]
  • [Dz 12,1-4]
  • [Dz 23,33-34]
  • [2 Tm 4,16-17]

19

 • Mt 10,19
  • Łk 12,11-12
  • nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić
   • [Mt 6,25]
   • [Mt 6,31]
   • [Mt 6,34]
   • [Flp 4,6]
   • [Jk 1,5]
  • będzie wam poddane, co macie mówić
   • [Wj 4,12]
   • [Wj 4,15]
   • [Jr 1,7]
   • [Jr 1,9]
   • [Dn 3,16-18]
   • [Dz 4,8-14]
   • [Dz 5,29-33]
   • [Dz 6,10]
   • [Dz 26,2-11]
   • [2 Tm 4,17]

20

 • Mt 10,20
  • Wj 4,10-12
  • Jr 1,6-10
  • J 15,26
   • J 14,26+
   • Dz 2,33+
   • Mt 10,19-20
   • Dz 5,32
   • Mt 10,18
   • Dz 1,8+
   • Łk 1,2
  • Dz 4,8
   • Dz 2,14+
   • Dz 1,8+
   • Łk 1,15+
   • Dz 2,22+
  • Dz 4,31
   • Dz 1,8+

21

 • Mt 10,21
  • Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna
   • [Mi 7,5-6]
   • [Za 13,3]
   • [Mt 10,34-36]
   • [Mt 24,10]
   • [Mk 13,12-13]
   • [Łk 12,51-53]
   • [Łk 21,16-17]
  • dzieci powstaną przeciw rodzicom
   • [2 Sm 16,11]
   • [2 Sm 17,1-4]
   • [Hi 19,19]

22

 • Mt 10,22
  • Mt 24,9
   • Mt 10,22
  • J 15,18-19
  • J 15,25
   • Rz 3,19+
   • Ps 35,19
   • Ps 69,5

23

 • Mt 10,23
  • Mt 24,13
   • Mt 10,22
  • Mt 16,28
   • Ez 18,21-32+
   • Mt 10,23
   • Mt 24,30
   • Mt 24,34
   • Mt 26,64
  • Mt 24,34
   • Mt 10,23
   • Mt 16,28
  • Mt 24,30
   • Za 12,10-12
   • Ap 1,7
   • Mt 8,20+
   • Dn 7,13-14
   • Mt 26,64
  • Mt 26,64
   • Mt 4,3+
   • Mt 8,20+
   • Dz 2,33+
   • Ps 110,1
   • Dn 7,13
   • Mt 24,30
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)