Mt 10, 7-15

7 Idźcie i głoście, Bliskie już jest królestwo niebieskie. 8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. 9 Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. 10 Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. 11 A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. 12 Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. 13 Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. 14 A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! 15 Zaprawdę, powiadam wam, Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

Drzewo skrutacji

7

 • Mt 10,7
  • Łk 9,52-53
  • J 4,9
   • Łk 10,29-37

8

 • Mt 10,8
  • J 4,40 Mt 3,2+
  • Mt 4,17+
  • Łk 10,9
  • Łk 10,11

9

 • Mt 10,9
  • Iz 55,1
   • J 4,1+
   • Ap 21,6
    • Ap 1,8+
    • Ap 22,17
  • Dz 8,20

10

 • Mt 10,10
  • Mk 6,8-9
  • Łk 9,3
  • Łk 10,4
  • Łk 10,7
  • 1Kor 9,14
   • Mt 10,10p

11

 • Mt 10,11
  • Mk 6,10-11
  • Łk 9,4-5
  • Łk 10,5-12

12

 • Mt 10,12
  • [Łk 10,5-6]

13

 • Mt 10,13
  • [Łk 10,6]
  • [2 Kor 2,16]
   • 1Kor 1,18

14

 • Mt 10,14
  • Dz 13,51
   • Łk 9,5
   • Łk 10,11p
   • Dz 18,6
    • Dz 13,51+
    • Mt 27,24
    • Dz 20,26
    • Dz 13,5+
    • Dz 13,46-47
   • Dz 2,46+

15

 • Mt 10,15
  • Mt 11,24
  • Rdz 13,13
  • Rdz 18,16-19
  • Rdz 18,29
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie