Mt 11, 16-19

16 Ale z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom, 17 „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. 18 Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, „Zły duch go opętał”. 19 Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny

Drzewo skrutacji

16

 • Mt 11,16
  • z czym porównać
   • [Lm 2,13]
   • [Mk 4,30]
   • [Łk 13,18]
  • to pokolenie
   • [Mt 12,34]
   • [Mt 23,36]
   • [Mt 24,34]

17

 • Mt 11,17
  • [1 Krl 1,40]
  • [Iz 30,29]
  • [Jr 9,17-20]
  • [Jr 31,4]
  • [Mt 9,15]
  • [Mt 9,23]
  • [Łk 15,25]

18

 • Mt 11,18
  • Mt 3,4
   • Mt 11,8-9
   • 2Krl 1,8+
  • Łk 1,15
   • Lb 6,2-3
   • Łk 1,41
   • Jr 1,5
    • Iz 49,1
     • Iz 41,1
     • Ps 2,7
     • Jr 1,5
     • Ga 1,15
     • Hbr 4,12
     • Ap 1,16
     • Ap 19,15
    • Iz 49,5
     • Flp 2,8-11
     • J 17,5
    • Ga 1,15
    • Rz 8,29
     • Dz 13,48+
     • Flp 3,21
     • 1Kor 15,49
     • Kol 1,18

19

 • Mt 11,19
  • Mt 8,20+
  • Mt 9,10-11
  • J 6,35+
  • [Ps 92,5-6]
  • [Prz 17,24]
  • [Łk 7,29]
  • [Łk 7,35]
  • [1 Kor 1,24-29]
  • [Ef 3,8-10]
  • [Ap 5,11-14]
  • [Ap 7,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie