Mt 11, 25-27

25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami, Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Drzewo skrutacji

25

 • Mt 11,25
  • Mt 13,11
  • J 7,48-49
  • 1Kor 1,26-29

26

 • Mt 11,26
  • [Iz 46,10]
   • Iz 45,21+
   • Iz 41,26-27
   • Ps 33,11
    • Iz 40,8
    • Iz 46,10
     • Iz 45,21+
     • Iz 41,26-27
     • Ps 33,11
     • Ef 1,11
    • Prz 19,21
     • Prz 16,1
     • Prz 16,9
     • Ps 33,11
  • [Rz 9,18]
  • [Rz 11,33-36]
  • [Ef 1,9]
  • [Ef 1,11]
   • Pwt 7,6+
  • [Ef 3,11]
  • [2 Tm 1,9]

27

 • Mt 11,27
  • Mt 4,3+
  • Mt 16,17
   • Mt 4,3+
   • Rz 7,5+
  • J 3,35+
  • J 10,15
   • Mt 11,25-27p
   • J 15,9
  • J 1,18
   • Wj 33,20+
   • Syr 43,31
    • J 1,18
   • J 6,46
    • Wj 33,20+
    • J 1,18
    • 1J 4,12
    • J 7,29
     • J 8,55
     • J 6,46
   • 1J 4,12
    • Wj 33,20+
    • J 1,18
    • J 6,46
    • 1J 1,3+
   • J 3,11+
   • J 17,6+
   • Kol 1,15
    • Kol 1,18+
    • Rz 8,29
    • Hbr 1,3
    • J 1,3
  • J 3,11+
  • Mdr 2,13
   • Mt 11,27
    • Mt 4,3+
    • Mt 16,17
     • Mt 4,3+
     • Rz 7,5+
    • J 3,35+
    • J 10,15
     • Mt 11,25-27p
     • J 15,9
    • J 1,18
    • J 3,11+
    • Mdr 2,13
   • Mdr 5,5
    • Mdr 2,13
    • Kol 1,12
   • Łk 22,70
    • Mt 4,3+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)