Mt 13, 31-35

31 Przedłożył im inną przypowieść, Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. 33 Powiedział im inną przypowieść, Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. 34 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. 35 Tak miało się spełnić słowo Proroka, Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

Drzewo skrutacji

31

 • Mt 13,31
  • [Mk 4,30-32]
  • [Łk 13,18-19]

32

 • Mt 13,32
  • Dn 4,9
   • Ez 17,23
    • Ez 20,40
     • Ez 17,23
    • Ez 31,6
     • Ez 17,23
    • Mt 13,32
     • Dn 4,9
     • Dn 4,18
     • Ez 17,23
  • Dn 4,18
  • Ez 17,23
   • Ez 20,40
    • Ez 17,23
     • Ez 20,40
     • Ez 31,6
     • Mt 13,32
   • Ez 31,6

33

 • Mt 13,33
  • Mk 4,33-34
   • [Łk 13,21
   • [1 Kor 5,6-7]
   • [Ga 5,9]
    • 1Kor 5,6
   • aż wszystko się zakwasiło
    • [Flp 1,6]
    • [Flp 1,9]
    • [1 Tes 5,23-24]
    • [2 P 3,18]

34

 • Mt 13,34
  • [Mt 13,13]
  • [Mk 4,33-34]

35

 • Mt 13,35
  • Ps 78,2
   • Ps 49,5
   • Mt 13,35
  • wypowiem rzeczy ukryte
   • [Ps 49,4]
   • [Iz 42,9]
   • [Am 3,7]
   • [Rz 16,25-26]
   • [1 Kor 2,7]
   • [Ef 3,5]
   • [Ef 3,9]
   • [Kol 1,25-26]
   • [2 Tm 1,9-10]
   • [Tt 1,2-3]
   • [Hbr 1,1]
   • [1 P 1,11-12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)