Mt 2, 13-18

13 Gdy oni się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł, Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka, z Egiptu wezwałem Syna mego. 16 Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. 17 Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza, 18 Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Drzewo skrutacji

13

 • Mt 2,13
  • Mt 1,20+
  • 1Krl 11,17
  • 1Krl 11,40
   • 1Krl 14,25
  • 2Krl 25,26
  • Jr 26,21

14

 • Mt 2,14
  • [Mt 2,20-21]
  • [Mt 1,24]
  • [Dz 26,21]

15

 • Mt 2,15
  • Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka
   • [Mt 1,22]
   • [Mt 2,17]
   • [Mt 2,23]
   • [Mt 4,14-15]
   • [Mt 8,17]
   • [Mt 12,16-18]
   • [Mt 21,4]
   • [Mt 26,54]
   • [Mt 26,56]
   • [Mt 27,35]
   • [Łk 24,44]
   • [J 19,28]
   • [J 19,36]
   • [Dz 1,16]
  • z Egiptu wezwałem Syna mego
   • [Wj 4,22]
   • [Lb 24,8]
   • [Oz 11,1]

16

 • Mt 2,16
  • widząc, że go mędrcy zawiedli
   • [Rdz 39,14]
   • [Rdz 39,17]
   • [Lb 22,29]
   • [Lb 24,10]
   • [Sdz 16,10]
   • [Hi 12,4]
  • wpadł w straszny gniew
   • [Prz 27,3-4]
   • [Dn 3,13]
   • [Dn 3,19-20]
  • kazał pozabijać
   • [Rdz 49,7]
   • [2 Krl 8,12]
   • [Prz 28,15]
   • [Prz 28,17]
   • [Iz 26,21]
   • [Iz 59,7]
   • [Oz 10,14]
   • [Ap 17,6]

17

 • Mt 2,17

18

 • Mt 2,18
  • Jr 31,15
   • 1Sm 10,2+
  • Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki
   • [Jr 4,31]
   • [Jr 9,17-21]
   • [Ez 2,10]
   • [Ap 8,13]
  • Rachel opłakuje swe dzieci
   • [Rdz 35,16-20]
  • nie chce utulić się w żalu
   • [Rdz 37,30]
   • [Rdz 37,33-35]
   • [Rdz 42,36]
   • [Hi 14,10]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)