Mt 24, 42-51

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie, Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? 46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. 47 Zaprawdę, powiadam wam, Postawi go nad całym swoim mieniem. 48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w sercu, „Mój pan się ociąga [z powrotem]”, 49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, 50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. 51 Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Drzewo skruacji

42

 • Mt 24, 42
  • [Mt 25,13]
  • [Mk 13,33-37]
  • [Łk 12,35-40]
  • [Łk 21,36]
  • [Rz 13,11]
  • [1 Kor 16,13]
  • [1 Tes 5,6]
  • [1 P 4,7]
  • [1 P 5,8]
  • [Ap 3,2-3]
  • [Ap 16,15]

43

 • Mt 24,43
  • Łk 12,39-40
  • 1Tes 5,2-6

44

 • Mt 24,44
  • [Mt 25,10]
  • [Mt 25,13]
  • [Łk 12,40]
  • [Flp 4,5]
  • [Jk 5,9]

45

 • Mt 24,45
  • Ps 105,21
   • Rdz 41,39-44
  • Ps 104,27

46

 • Mt 24,46
  • Mt 19,28
   • Łk 22,30
    • Ap 3,20-21
    • Mt 19,28
     • Łk 22,30
     • Dn 7,22
     • Ap 20,4
     • Ap 3,21
     • 1Kor 6,2
   • Dn 7,22
    • Ap 11,7
     • Dn 7,21
    • Ap 13,7
     • Dn 7,21
     • Dn 7,6
    • Ap 20,4
     • Dn 7,22
     • Ap 19,10+
     • Ap 13,15-17
     • Ap 5,10
    • Mk 1,15
   • Ap 3,21
    • Ap 20,4
     • Dn 7,22
     • Ap 19,10+
     • Ap 13,15-17
     • Ap 5,10
    • Mt 19,28
     • Łk 22,30
     • Dn 7,22
     • Ap 20,4
     • Ap 3,21
     • 1Kor 6,2
    • Ap 1,6+
   • 1Kor 6,2
  • Mt 25,21
   • Mt 24,47
   • Łk 16,10
    • Mt 25,21
     • Mt 19,28
     • Mt 24,47
     • Łk 16,10
    • Łk 19,17

47

 • Mt 24,47
  • [Mt 25,21]
  • [Mt 25,23]
  • [Dn 12,3]
  • [Łk 12,37]
  • [Łk 12,44]
  • [Łk 19,17]
  • [Łk 22,29-30]
  • [J 12,26]
  • [2 Tm 2,12]
  • [1 P 5,4]
  • [Ap 3,21]
  • Ap 21,7

48

 • Mt 24,48
  • [Pwt 9,4]
  • [Pwt 15,9]
  • [2 Krl 5,26]
  • [Iz 32,6]
  • [Mk 7,21]
  • [Łk 12,45]
  • [Dz 8,22]

49

 • Mt 24,49
  • [2 Kor 11,20]
  • [1 P 5,33]
  • [J 1,9-10]
  • [Ap 16,6]
  • [Ap 17,6]

50

 • Mt 24,50
  • [Prz 29,1]
  • [Mt 24,42-44]
  • [1 Tes 5,2-3]
  • [Ap 3,3]

51

 • Mt 24,51
  • Mt 8,12+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)