Mt 5, 17-37

17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 19 Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. 20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 25 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32 A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 33 Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. 34 A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; 35 ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. 36 Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. 37 Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

Drzewo skrutacji

17

 • Mt 5,17
  • Rz 3,31
  • Rz 10,4
   • Ga 3,24
   • Rz 9,30-31+
  • Rz 13,8-10
  • znieść Prawo
   • [Łk 16,17]
   • [J 8,5]
   • [Dz 6,13
   • [Dz 18,13]
   • [Dz 21,28]
   • [Rz 3,31]
   • [Rz 10,4]
   • [Ga 3,17-24]

18

 • Mt 5,18
  • Łk 16,17
  • dopóki niebo i ziemia nie przeminą
   • [Ps 102,26]
   • [Mt 24,35]
   • [Iz 51,6]
   • [Łk 16,17]
   • [Łk 21,33]
   • [Hbr 1,11-12]
   • [2P 3,10-13]
   • [Ap 20,11]

19

 • Mt 5,19
  • Jk 2,10
   • Pwt 27,26
    • Ga 3,10
     • Rz 7,7+
  • ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań
   • [Pwt 27,26]
   • [Ps 119,6]
   • [Ps 119,128]
   • [Ga 3,10-13]
   • [Jk 2,10-11]
  • będzie wieki w królestwie niebieskim
   • [Mt 19,28]
   • [Mt 20,26]
   • [Dn 12,3]
   • [Łk 1,15]
   • [Łk 9,48]
   • [Łk 22,24-26]
   • [1 P 5,4]

20

 • Mt 5,20
  • Kpł 19,15n
  • Rz 10,3
  • Flp 3,9
   • Rz 1,16+
   • Ga 2,16
    • Ps 143,2
     • Hi 9,2
     • Hi 14,3-4
     • Koh 7,20
     • Rz 3,20
    • Rz 3,20+

21

 • Mt 5,21
  • Wj 20,13
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Kpł 19,18
     • Mt 5,43
     • Mt 22,39p
     • Rz 13,9
     • Ga 5,14
     • Jk 2,8
    • Ga 5,14
     • Kpł 19,18
   • Jk 2,11
    • Wj 20,13-14
    • Pwt 5,17-18

22

 • Mt 5,22
  • Ef 4,26
  • Jk 1,19-20
  • Mt 3,12+

23

 • Mt 5,23
  • Mk 11,25
   • Mt 6,14-15

24

 • Mt 5,24
  • [Mt 18,15-17]
  • [Prz 25,9]
  • [Mk 9,50]
  • [Rz 12,17-18]
  • [1 Kor 6,7-8]
  • [1 Tm 2,8]
  • [Jk 3,13-18]
  • [Jk 5,16]

25

 • Mt 5,25
  • Łk 12,58-59

26

 • Mt 5,26
  • [Mt 18,34]
  • [Mt 25,41]
  • [Mt 25,46]
  • [Łk 12,59]
  • [Łk 16,26]
  • [2 Tes 1,9]
  • [Jk 2,13]
   • Mt 6,14-15
   • Mt 18,35
   • Łk 6,36n
   • 1J 4,18
    • 1J 2,6+
    • 1J 3,2-3
    • 2Tes 3,7+
    • 2Tm 1,7

27

 • Mt 5,27
  • Wj 20,14

28

 • Mt 5,28
  • [Rdz 34,2]
  • [Wj 20,17]
  • [2 Sm 11,2]
  • [Hi 31,1]
  • [Hi 31,9]
  • [Prz 6,25]
  • [Jk 1,14-15]
  • [2 P 2,14]
  • [1 J 2,16]

29

 • Mt 5,29
  • Mt 18,8-9
  • Mk 9, 43-48
  • odrzuć od siebie
   • [Rz 8,13]
    • Ga 6,8
     • Rz 6,21-22
     • 1Kor 15,35-49
     • J 3,6
    • Ef 4,22-24
   • [1 Kor 9,27]
   • [Ga 5,24]
    • Rz 6,6
     • Rz 8,11+
     • Ef 2,6+
     • Kol 3,9-10+
    • Kol 3,5
     • Rz 6,11n
     • Rz 1,29+
   • [Kol 3,5]
    • Rz 6,11n
    • Rz 1,29+

30

 • Mt 5,30
  • zob. wers 29

31

 • Mt 5,31
  • Pwt 24,1
   • Mt 19,7+
  • Ml 2,14-16
  • [Mt 19,3]
  • [Mt 19,7]
  • [Jr 3,1]
  • [Mk 10,2-9]

32

 • Mt 5,32
  • Mk 10,11-12
  • Łk 16,18
  • 1Kor 7,10-11
  • [Mt 19,8-9]
  • [Ml 2,14-16]
  • [Rz 7,3]
  • [1 Kor 7,4]

33

 • Mt 5,33
  • Wj 20,7
   • Kpł 19,12
    • Pwt 19,16-21
  • Lb 30,3
  • Pwt 23,22
   • Lb 30,3+
   • Koh 5,3-5

34

 • Mt 5,34
  • Jk 5,12
   • Mt 5,34-37
  • Iz 66,1
   • Mt 5,34n
   • Dz 7,49-55
   • 1Krl 8,27
    • Pwt 4,7+
    • J 1,14
     • Wj 25,8+
     • Pwt 4,7+
     • 1J 1,1-3
     • J 17,5+
     • Iz 40,5
     • Wj 34,6+
     • Oz 2,22
    • Iz 66,1
     • Mt 5,34n
     • Dz 7,49-55
     • 1Krl 8,27
    • Jr 23,24
     • Ps 139,7-12
     • Am 9,2-3
     • Syr 16,16
     • Mdr 1,7
    • Dz 7,49
     • Iz 66,1-2
    • Dz 17,24
     • 1Krl 8,27
     • Dz 7,48-50

35

 • Mt 5,35
  • podnóżek stóp Jego
   • [Ps 99,5]
  • miasto wielkiego Króla
   • [2 Krn 6,6]
   • [Ps 48,2]
   • [Ps 87,2]
   • [Ap 21,2]
   • [Ap 21,10]

36

 • Mt 5,36
  • Ps 48,3
   • Ps 50,2
   • Lm 2,15
    • Jr 19,8
     • Jr 18,16
    • Mt 27,39p
  • 2Kor 1,17-19
  • Jk 5,12
   • Mt 5,34-37

37

 • Mt 5,37
  • tak tak, nie nie
   • [2 Kor 1,17-20]
   • [Kol 4,6]
   • [Jk 5,12]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie