Mt 5, 20-26

20 Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. 21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 25 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Drzewo skrutacji

20

 • Mt 5,20
  • Kpł 19,15n
  • Rz 10,3
  • Flp 3,9
   • Rz 1,16+
   • Ga 2,16
    • Ps 143,2
     • Hi 9,2
     • Hi 14,3-4
     • Koh 7,20
     • Rz 3,20
    • Rz 3,20+

21

 • Mt 5,21
  • Wj 20,13
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Kpł 19,18
     • Mt 5,43
     • Mt 22,39p
     • Rz 13,9
     • Ga 5,14
     • Jk 2,8
    • Ga 5,14
     • Kpł 19,18
   • Jk 2,11
    • Wj 20,13-14
    • Pwt 5,17-18

22

 • Mt 5,22
  • Ef 4,26
  • Jk 1,19-20
  • Mt 3,12+

23

 • Mt 5,23
  • Mk 11,25
   • Mt 6,14-15

24

 • Mt 5,24
  • [Mt 18,15-17]
  • [Prz 25,9]
  • [Mk 9,50]
  • [Rz 12,17-18]
  • [1 Kor 6,7-8]
  • [1 Tm 2,8]
  • [Jk 3,13-18]
  • [Jk 5,16]

25

 • Mt 5,25
  • Łk 12,58-59

26

 • Mt 5,26
  • [Mt 18,34]
  • [Mt 25,41]
  • [Mt 25,46]
  • [Łk 12,59]
  • [Łk 16,26]
  • [2 Tes 1,9]
  • [Jk 2,13]
   • Mt 6,14-15
   • Mt 18,35
   • Łk 6,36n
   • 1J 4,18
    • 1J 2,6+
    • 1J 3,2-3
    • 2Tes 3,7+
    • 2Tm 1,7
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie