Mt 5, 27-32

27 Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 29 Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 30 I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 31 Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32 A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Drzewo skrutacji

27

 • Mt 5,27
  • Wj 20,14

28

 • Mt 5,28
  • [Rdz 34,2]
  • [Wj 20,17]
  • [2 Sm 11,2]
  • [Hi 31,1]
  • [Hi 31,9]
  • [Prz 6,25]
  • [Jk 1,14-15]
  • [2 P 2,14]
  • [1 J 2,16]

29

 • Mt 5,29
  • Mt 18,8-9
  • Mk 9, 43-48
  • odrzuć od siebie
   • [Rz 8,13]
    • Ga 6,8
     • Rz 6,21-22
     • 1Kor 15,35-49
     • J 3,6
    • Ef 4,22-24
   • [1 Kor 9,27]
   • [Ga 5,24]
    • Rz 6,6
     • Rz 8,11+
     • Ef 2,6+
     • Kol 3,9-10+
    • Kol 3,5
     • Rz 6,11n
     • Rz 1,29+
   • [Kol 3,5]
    • Rz 6,11n
    • Rz 1,29+

30

 • Mt 5,30
  • zob. wers 29

31

 • Mt 5,31
  • Pwt 24,1
   • Mt 19,7+
  • Ml 2,14-16
  • [Mt 19,3]
  • [Mt 19,7]
  • [Jr 3,1]
  • [Mk 10,2-9]

32

 • Mt 5,32
  • Mk 10,11-12
  • Łk 16,18
  • 1Kor 7,10-11
  • [Mt 19,8-9]
  • [Ml 2,14-16]
  • [Rz 7,3]
  • [1 Kor 7,4]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie