Mt 5, 38-48

38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 41 Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 45 abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Drzewo skrutacji

38

 • Mt 5,38
  • Wj 21,22-27
  • Kpł 24,19-20
  • Pwt 19,19

39

 • Mt 5,39
  • Łk 6,29
   • Mt 5,39-40
  • Rz 12,19
   • Prz 25,21-22+
   • 1Kor 6,6-7
   • Prz 20,22
    • Prz 25,22+
    • Rz 12,17
     • 1Tes 5,15
     • 1P 3,9
     • Prz 3,4
     • 2Kor 8,21
    • 1Tes 5,15
     • Wj 21,25+
     • Mt 5,38n
     • Rz 12,17
     • Ga 6,10
     • Kol 3,12-13
     • Ef 5,20
   • Kpł 19,18
    • Mt 5,43
    • Mt 22,39p
    • Rz 13,9
     • Wj 20,13-17
     • Pwt 5,17-21
     • Ga 5,14
    • Jk 2,8
     • Pwt 1,17
   • Pwt 32,35
    • Rz 12,19
     • Prz 25,21-22+
     • 1Kor 6,6-7
     • Prz 20,22
     • Kpł 19,18
     • Pwt 32,35
     • Rdz 50,19
    • Hbr 10,30
     • Pwt 32,35-36
     • Mt 12,31-32p
     • Mt 10,28p
     • Hbr 6,4+
     • Ef 5,14
   • Rdz 50,19
    • Rdz 45,5
     • Rdz 50,20
     • Ps 105,17
    • Rz 12,19
     • Prz 25,21-22+
     • 1Kor 6,6-7
     • Prz 20,22
     • Kpł 19,18
     • Pwt 32,35
     • Rdz 50,19
  • Rz 12,21
   • Jk 5,4
    • Wj 22,22

40

 • Mt 5,40
  • [Łk 6,29]
  • [1 Kor 6,7]
   • Rz 12,17-19
   • 1Tes 5,15
    • Wj 21,25+
    • Mt 5,38n
    • Rz 12,17
     • 1Tes 5,15
      • Wj 21,25+
      • Mt 5,38n
      • Rz 12,17
       • 1Tes 5,15
       • 1P 3,9
       • Prz 3,4
       • 2Kor 8,21
      • Ga 6,10
       • 1Tes 5,15
      • Kol 3,12-13
      • Ef 5,20
       • 1Tes 5,18
       • Kol 3,15-17
     • 1P 3,9
      • Mt 5,38n
      • Mt 5,43n
      • Łk 6,28
     • Prz 3,4
      • Rz 12,17
       • 1Tes 5,15
       • 1P 3,9
       • Prz 3,4
       • 2Kor 8,21
      • Łk 2,52
       • Łk 1,80+
       • 1Sm 2,26
       • Prz 3,4
      • Ps 37,5
       • Prz 3,5
     • 2Kor 8,21
      • Prz 3,4
       • Rz 12,17
       • Łk 2,52
       • Ps 37,5
      • Rz 12,17
       • 1Tes 5,15
       • 1P 3,9
       • Prz 3,4
       • 2Kor 8,21
    • Ga 6,10
    • Kol 3,12-13
    • Ef 5,20
     • 1Tes 5,18
     • Kol 3,15-17

41

 • Mt 5,41
  • [Mt 27,32]
  • [Mk 15,21]
  • [Łk 23,26]

42

 • Mt 5,42
  • Łk 6,30
   • Mt 5,42
    • Łk 6,30
     • Mt 5,42
     • Łk 12,33+
     • Mt 7,12
     • Tb 4,15
   • Łk 12,33+
   • Mt 7,12
    • Tb 4,15
     • Mt 7,12
     • Łk 6,31
    • Rz 13,8-10
   • Tb 4,15
    • Mt 7,12
     • Tb 4,15
     • Rz 13,8-10
    • Łk 6,31

43

 • Mt 5,43
  • Kpł 19,18
   • Mt 5,43
   • Mt 22,39p
   • Rz 13,9
    • Wj 20,13-17
    • Pwt 5,17-21
    • Ga 5,14
   • Jk 2,8
    • Rz 13,8-10
    • Mt 22,39p
    • Prz 24,23+
    • Pwt 1,17
     • Kpł 19,15

44

 • Mt 5,44
  • Łk 6,27-36
  • Rz 12,20
  • Łk 23,34
   • Mt 18,21n
    • Łk 17,4
    • Mt 6,12
     • J 6,35
     • Mt 18,21-35
     • Ef 4,32
   • Mt 18,35
   • Ps 22,29
    • Za 14,9
     • Ap 11,15
     • Pwt 33,26+
  • Dz 7,60
  • Syr 4,10
   • Wj 22,21
   • Łk 6,35
    • Mt 5,45
    • Syr 4,11
     • Syr 6,27-28
   • Ps 41,2-4
   • Iz 49,15
    • Iz 44,21
     • Iz 46,8
     • Iz 41,8+
     • Iz 49,14-16
   • J 14,21
    • Mdr 6,12
    • Mdr 6,18
    • Prz 8,17
    • J 16,27
    • J 17,26
    • Syr 4,14
   • J 14,23
    • J 3,11+
    • Ap 3,20
     • Pnp 5,2
     • Iz 50,2
     • J 14,23
     • Łk 22,29-30

45

 • Mt 5,45
  • [Ps 145,9]
   • Ps 103,13
  • [Dz 14,17]
   • Jr 5,24
    • Jr 3,3
     • Jr 14,4
     • Kpł 26,19
    • Pwt 11,14
     • Jr 5,24
     • Jl 2,19
     • Jl 2,23n

46

 • Mt 5,46
  • [Mt 6,1]
  • [Łk 6,32-35]
  • [1 P 2,20-23]

47

 • Mt 5,47
  • [Mt 10,12]
  • [Łk 6,32]
  • [Łk 10,4-5]

48

 • Mt 5,48
  • Kpł 19,2+
  • Kpł 11,44
   • Kpł 22,33+
   • Kpł 19,2
   • Kpł 17,1+
   • 1P 1,16
    • Jk 1,4
     • Rz 5,3-5
   • 1P 1,15-16
   • 1J 3,3
    • 1J 2,6
  • 1P 1,16
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie