Mt 6, 7-15

7 Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. 8 Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! 10 Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. 11 Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; 12 i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; 13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. 14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. 15 Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

Drzewo skrutacji

7

 • Mt 6,7
  • Koh 5,1
   • Prz 20,25
    • Pwt 23,22n
    • Koh 5,3-5
    • Mt 15,5p
   • Syr 7,14
   • Prz 10,19
    • Koh 5,2
    • Prz 13,3
     • Prz 21,23
     • Syr 28,25-26
     • Jk 3,2-12
     • Prz 6,6-11
    • Prz 17,27
     • Prz 10,19
    • Jk 3,8

8

 • Mt 6,8
  • [Mt 6,32]
  • [Ps 69,17-19]
  • [Łk 12,30]
  • [J 16,23-27]
  • [Flp 4,6]

9

 • Mt 6,9
  • Ez 36,23
  • J 17,6
  • J 17,26
   • Wj 3,13

10

 • Mt 6,10
  • Mt 26,39
   • Mt 6,10
    • Mt 26,39
    • Mt 26,42p
    • Dn 4,32
     • Iz 40,22-24
     • Mt 6,10
     • Hi 9,12
     • Iz 45,9
   • J 4,34
    • Pwt 8,3+
    • J 1,1+
    • J 6,38-40
    • J 17,4
    • J 19,30
   • J 6,38
    • J 4,34
    • J 5,30
    • J 14,31
    • J 12,27+
    • J 3,35+
    • J 10,28-29
    • J 17,12
   • Rz 5,19
    • Iz 53,11
     • Rz 3,26
   • Flp 2,8
    • Rz 5,19
     • Iz 53,11
    • Hbr 5,8
     • Flp 2,8
    • Hbr 12,2
     • Hbr 2,10
     • Mt 4,3-11p
     • J 6,15
     • 2Kor 8,9
    • Mt 26,39n
    • J 10,17n
  • Mt 26,42p
  • Dn 4,32
   • Iz 40,22-24
   • Hi 9,12
   • Iz 45,9
    • Iz 29,16+
    • Rz 9,20
     • Iz 29,16+
     • Jr 18,6
     • Iz 45,9
     • Iz 64,7
     • Mdr 15,7

11

 • Mt 6,11
  • Prz 30,8-9
  • J 6,32
  • [Mt 4,4]
  • [Ps 33,18-19]
  • [Ps 34,10]
  • [Prz 30,8]
  • [Iz 33,16]
  • [Łk 11,3]
  • [2 Tes 3,12]
  • [1 Tm 6,8]

12

 • Mt 6,12
  • J 6,35
  • Mt 18,21-35
  • Ef 4,32
   • Kol 3,13
    • Mt 6,14
     • Mk 11,25
     • Mt 5,7
     • Syr 28,1-5
    • Mt 18,21-35
    • Rz 13,8-10+
    • 1Kor 13,1+
   • Jk 2,13
    • Łk 6,36n
    • 1J 4,18
     • 1J 2,6+
     • 1J 3,2-3
     • 2Tes 3,7+
     • 2Tm 1,7
   • 2Tes 3,7+

13

 • Mt 6,13
  • Mt 26,41p
  • J 17,11
   • J 1,10+
   • J 1,1+
   • Lb 6,24
    • Ps 121,7-8
    • Wj 23,20
    • J 17,11-12
    • Ps 4,7
     • Lb 6,25
     • Prz 16,15
     • Dn 9,17
    • Ps 31,17
   • J 3,35+
  • J 17,15
   • 1J 2,14+
  • 1J 2,14+
  • 2Tes 3,3
   • 1Tes 5,24
    • 1Kor 1,9+

14

 • Mt 6,14
  • Mk 11,25
  • Mt 5,7
  • Syr 28,1-5

15

 • Mt 6,15
  • Ef 4,32
   • Kol 3,13
    • Mt 18,21-35
    • Rz 13,8-10+
    • 1Kor 13,1+
   • Jk 2,13
    • Mt 6,14-15
    • Mt 18,35
    • Łk 6,36n
    • 1J 4,18
     • 1J 2,6+
     • 1J 3,2-3
     • 2Tes 3,7+
     • 2Tm 1,7
   • 2Tes 3,7+
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie