Mt 8, 18-22

18 Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. 19 A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. 20 Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. 21 Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. 22 Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 8,18
  • [Mk 1,35-38]
  • [Łk 4,42-43]
  • kazał odpłynąć na drugą stronę
   • [Mt 14,22]
   • [Mk 4,35]
   • [Mk 5,21]
   • [Mk 6,45]
   • [Mk 8,13]
   • [Łk 8,22]

19

 • Mt 8,19
  • [Łk 14,25-27]
  • [Łk 14,33]
  • [Łk 22,33-34]
  • [J 13,36-38]

20

 • Mt 8,20
  • Ps 84,4
   • Ps 5,3
  • 2Kor 8,9
   • Flp 2,6-7
   • Mt 5,3+

21

 • Mt 8,21
  • Rdz 50,5
  • Tb 4,3
   • Wj 20,12
    • Kpł 19,3
     • Wj 20,12+
     • Wj 26,2
     • Wj 20,8+
    • Ef 6,2-3
   • Prz 23,22
    • Pwt 21,18-21
    • Prz 19,26
     • Wj 21,17+
     • Prz 20,20
     • Prz 23,22
     • Prz 30,17

22

 • Mt 8,22
  • Mt 4,20
  • Mt 4,22
  • Mt 10,37p
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)