Mt 8, 28-34

28 Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. 29 Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? 30 A opodal nich pasła się duża trzoda świń. 31 Złe duchy zaczęły Go prosić: Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. 32 Rzekł do nich: Idźcie! Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. 33 Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. 34 Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Drzewo skrutacji

28

 • Mt 8,28
  • [Mk 5,2-5]
  • [Łk 8,27]
  • [Łk 8,29]

29

 • Mt 8,29
  • Mt 4,3+
  • [2 P 2,4]
  • [Jud 1,6]

30

 • Mt 8,30
  • [Kpł 11,7]
  • [Pwt 14,8]
  • [Iz 65,3-4]
  • [Iz 66,3]
  • [Mk 5,11]
  • [Łk 8,32]
  • [Łk 15,15-16]

31

 • Mt 8,31
  • [Mk 5,7]
  • [Mk 5,12]
  • [Łk 8,30-33]
  • [Ap 12,12]
   • Ap 20,3
  • [Ap 20,1-2]

32

 • Mt 8,32
  • Mk 5,13
  • Łk 8,33

33

 • Mt 8,33
  • [Mk 5,14-16]
  • [Łk 8,34-36]
  • [Dz 19,15-17]

34

 • Mt 8,34
  • [Pwt 5,25]
  • [1 Sm 16,4]
  • [1 Krl 17,18]
  • [Hi 21,14]
   • Ml 3,14-15
   • Jr 2,31
    • Jr 2,23
   • Hi 22,17
  • [Hi 22,17]
  • [Mk 5,17-18]
  • [Łk 5,8]
  • [Łk 8,28]
  • [Łk 8,37-39]
  • [Dz 16,39]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)