Mt 9, 14-17

14 Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? 15 Jezus im rzekł, Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. 16 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. 17 Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.

Drzewo skrutacji

14

 • Mt 9,14
  • [Mt 6,16]
  • [Mt 11,18-19]
  • [Mk 2,18]
  • [Łk 5,33]
  • [Łk 18,9]

15

 • Mt 9,15
  • [J 3,29]
  • [Ap 19,9]
  • [Ap 21,2]

16

 • Mt 9,16
  • 2Kor 5,17
   • Iz 43,18-19
  • Ga 1,6
   • 2Tes 2,2
    • 2Tes 3,17
     • Ga 6,11+
  • Ga 4,9
   • 1Tes 1,9
    • Dz 3,19+
    • Dz 14,15
     • Dz 3,12
     • Dz 10,26
     • Dz 3,19+
     • Dz 2,38+
     • 1Tes 1,9
     • Dz 17,22-30+
     • Pwt 5,26
    • Jr 10,10
   • 1Kor 8,4-5
   • 1Kor 13,12
    • 2Kor 5,7
     • 1Kor 13,12
     • Rz 8,24
    • Lb 12,8
     • Wj 33,11+
     • 1Kor 13,12
     • Wj 33,20+
    • 1J 3,2
     • Kol 3,4
     • Flp 3,21
     • Rz 8,29
     • 1Kor 13,12
    • Ga 4,9
     • 1Tes 1,9
     • 1Kor 8,4-5
     • 1Kor 13,12
  • J 1,17
   • J 1,21+

17

 • Mt 9,17
  • Hi 32,19
   • Jr 20,9
    • Jr 23,29
    • Hi 32,19-20
    • Ps 39,4
   • Mt 9,17p
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie