Mt 9, 18-26

18 Gdy to mówił do nich, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik [synagogi] i oddając Mu pokłon, prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie. 19 Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. 20 Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. 21 Mówiła bowiem sobie, Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. 22 Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł, Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. 23 Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, 24 rzekł, Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. 25 Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. 26 Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Drzewo skrutacji

18

 • Mt 9,18
  • 1Tm 4,14+
  • oddając mu pokłon
   • [Mt 8,2]
   • [Mt 15,25]
   • [Mt 17,14]
   • [Mt 20,20]
   • [Mk 5,22]
   • [Łk 17,15-16]
   • [Dz 10,25-26]

19

 • Mt 9,19
  • [Mt 8,7]
  • [J 4,34]
   • J 6,38-40
   • J 17,4
   • J 19,30
  • [Dz 10,38]
  • [Ga 6,9-10]

20

 • Mt 9,20
  • Mt 23,5+
  • dotknęła się frędzli jego płaszcza
   • [Mt 14,36]
    • Mt 8,3
   • [Mk 5,28]
   • [Mk 6,56]
   • [Mk 8,22]

21

 • Mt 9,21
  • Mt 14,36
   • Mt 9,20-22
   • Mt 8,3+
  • Dz 19,12
   • Łk 8,44-47p
   • Dz 5,15
    • Dz 2,41+
    • Mk 6,56
     • Mk 5,27-28
    • Dz 19,12
     • Łk 8,44-47p
     • Dz 5,15

22

 • Mt 9,22
  • Mt 8,10+
  • córko
   • [Mk 5,34]
   • [Łk 8,48]
  • twoja wiara cię ocaliła
   • [Mt 9,29]
   • [Mk 10,52]
   • [Łk 7,50]
   • [Łk 17,19]
   • [Łk 18,42]
   • [Dz 14,9]

23

 • Mt 9,23
  • J 11,11-13
  • zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy
   • [Mt 11,17]
   • [2 Krn 35,25]
   • [Jr 9,17-20]
   • [Mk 5,38-40]
   • [Łk 7,32]
   • [Dz 9,39]

24

 • Mt 9,24
  • nie umarła
   • [J 11,4]
   • [J 11,11-13]
  • a oni wyśmiewali Go
   • [Mt 27,39-43]
   • [Ps 22,6-7]
   • [Iz 49,7]
   • [Iz 53,3]
    • Ps 22,7-8

25

 • Mt 9,25
  • Mt 8,15+
  • ujął ją za rękę
   • [Mk 1,31]
   • [Mk 5,41]
   • [Mk 8,23]
   • [Mk 9,27]
   • [Łk 8,54]

26

 • Mt 9,26
  • [Mt 4,24]
  • [Mt 14,1-2]
  • [Mk 1,45]
  • [Mk 6,14]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie