Mt 9, 32-37

32 Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu opętanego niemowę. 33 Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały, Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! 34 Lecz faryzeusze mówili, Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. 35 Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. 36 A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 37 Wtedy rzekł do swych uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Drzewo skrutacji

32

 • Mt 9,32
  • [Mt 12,22-23]
  • [Mk 9,17-27]
  • [Łk 11,14]

33

 • Mt 9,33
  • Mt 8,29+
  • Mk 7,37
   • Mk 9,25
  • [Mt 15,30-31]
  • [Wj 4,11-12]
  • [Iz 35,6]
  • [Łk 11,14]

34

 • Mt 9,34
  • [Mt 12,23-24]
  • [Mk 3,22]
  • [Łk 11,15]
  • [J 3,20]

35

 • Mt 9,35
  • Mt 4,23
  • Mk 1,1+
  • [Mt 4,23-24]
  • [Mt 11,1]
  • [Mt 11,5]
  • [Mk 1,32-39]
  • [Mk 6,6]
  • [Mk 6,56]
  • [Łk 4,43-44]
  • [Łk 13,22]
  • [Dz 2,22]
  • [Dz 10,38]

36

 • Mt 9,36
  • widząc tłumy litował się nad nimi
   • [Mt 14,14]
   • [Mt 15,32]
   • [Mk 6,34]
   • [Hbr 4,15]
   • [Hbr 5,2]
  • jak owce nie mające pasterza
   • [Mt 10,6]
   • [Mt 15,24]
   • [Lb 27,17]
   • [1 Krl 22,17]
   • [2 Krn 18,16]
   • [Iz 56,9-11]
   • [Jr 50,6]
   • [Ez 34,3-6]
   • [Za 10,2]
   • [Za 11,16]
   • [Za 13,7-8]

37

 • Mt 9,37
  • Łk 10,2
   • Mt 9,37-38
  • J 4,35-38
  • żniwo wprawdzie wielkie
   • [Mt 28,19]
   • [Mk 16,15]
   • [Łk 10,2]
   • [Łk 24,47]
   • [J 4,35-36]
  • ale robotników mało
   • [1 Kor 3,9]
   • [2 Kor 6,1]
   • [Kol 4,11]
   • [1 Tes 5,12-13]
   • [1 Tm 5,17]
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie