Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

32 Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu opętanego niemowę. 33 Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały, Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! 34 Lecz faryzeusze mówili, Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. 35 Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. 36 A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. 37 Wtedy rzekł do swych uczniów, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. 5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. 7 Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. 8 Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Drzewo skrutacji

35

 • Mt 9,35
  • Mt 4,23
  • Mk 1,1+
  • [Mt 4,23-24]
  • [Mt 11,1]
  • [Mt 11,5]
  • [Mk 1,32-39]
  • [Mk 6,6]
  • [Mk 6,56]
  • [Łk 4,43-44]
  • [Łk 13,22]
  • [Dz 2,22]
  • [Dz 10,38]

36

 • Mt 9,36
  • widząc tłumy litował się nad nimi
   • [Mt 14,14]
   • [Mt 15,32]
   • [Mk 6,34]
   • [Hbr 4,15]
   • [Hbr 5,2]
  • jak owce nie mające pasterza
   • [Mt 10,6]
   • [Mt 15,24]
   • [Lb 27,17]
   • [1 Krl 22,17]
   • [2 Krn 18,16]
   • [Iz 56,9-11]
   • [Jr 50,6]
   • [Ez 34,3-6]
   • [Za 10,2]
   • [Za 11,16]
   • [Za 13,7-8]

37

 • Mt 9,37
  • Łk 10,2
   • Mt 9,37-38
  • J 4,35-38
  • żniwo wprawdzie wielkie
   • [Mt 28,19]
   • [Mk 16,15]
   • [Łk 10,2]
   • [Łk 24,47]
   • [J 4,35-36]
  • ale robotników mało
   • [1 Kor 3,9]
   • [2 Kor 6,1]
   • [Kol 4,11]
   • [1 Tes 5,12-13]
   • [1 Tm 5,17]

1

 • Mt 10,1
  • Mk 3,14-15
  • Mk 6,7
   • Mk 3,14n
  • Łk 9,1
  • Mt 8,29+
  • dał im władzę
   • [Mt 28,18-19]
   • [Mk 3,15]
   • [Mk 16,17-18]
   • [Łk 9,1-6]
   • [Łk 10,19]
   • [Łk 21,15]
   • [Łk 24,49]
   • [J 3,27]
   • [J 17,2]
   • [J 20,21-23]
   • [Dz 1,8]
   • [Dz 3,15-16]
   • [Dz 19,15]

5a

 • Mt 10,5a
  • wysłał Jezus
   • [Mt 22,3]
   • [Łk 9,2]
   • [Łk 10,1]
   • [J 20,21]

6

 • Mt 10,6
  • Idźcie raczej do owiec
   • [Mt 15,24-26]
   • [Łk 24,47]
   • [Dz 3,26]
   • [Dz 13,46]
   • [Dz 18,6]
   • [Dz 26,20]
   • [Dz 28,25-28]
   • [Rz 11,11-15]
  • które poginęły
   • [Ps 119,176]
   • [Iz 53,6]
   • [Jr 50,6]
   • [Jr 50,17]
   • [Ez 34,6]
   • [Ez 34,8]
   • [Ez 34,16]
   • [Mt 18,11]
   • [Łk 15,3-10]
   • [1 P 2,25]

7

 • Mt 10,7
  • Łk 9,52-53
  • J 4,9
   • Łk 10,29-37
  • bliskie już jest Królestwo niebieskie
   • [Mt 3,2]
   • [Mt 11,11-12]
   • [Mt 21,31]
   • [Mt 21,43]
   • [Mt 23,13]
   • [Łk 9,2]
   • [Łk 9,6]
   • [Łk 10,9-11]
   • [Dz 10,25]
   • [Dz 28,31]

8

 • Mt 10,8
  • J 4,40
  • Mt 3,2+
  • Mt 4,17+
  • Łk 10,9
  • Łk 10,11
Wykaz skrótów:
a - pierwsza część wersetu
b - druga część wersetu
+ - odniesienie do tzw. przypisu kluczowego
p - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do fragmentów paralelnych
n - odnośnik odsyła jednocześnie do wskazanego wersetu, jak i do następnych wersetów
[ ] - odnośnik zaczerpnięty z TSK (Treasury of Scripture Knowledge)

Skrutacje powiązane tematycznie