O skrutacji

Czym jest skrutacja? Sięgając do łacińskiego rzeczownika scrutatio, onis, od którego skrutacja bierze nazwę, skrutacja oznacza przeszukiwanie, badanie. Czego? Pisma Świętego. Jednak takie rozumienie słowa „skrutacja” byłoby niepełne. Nie chodzi bowiem o intelektualne przyswojenie natchnionego tekstu, co raczej spotkanie ze słowem Boga, które jest „żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Skrutujący Pismo Święte „bada” je, ale równocześnie jest „badany” przez słowo Boże.

Zagłębiając się w lekturze Pisma Świętego zauważamy jego niezwykłą jedność. Św. Augustyn wyraził ją w słowach „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym”, a św. Grzegorz Wielki dodał: „(…) to, co Stary Testament obiecał, Nowy Testament ukazał; co tamten głosi skrycie, ten wyznaje otwarcie jako już obecne. Dlatego Stary Testament jest proroctwem Nowego Testamentu; a najlepszym komentarzem do Starego Testamentu jest Nowy Testament”. Jedność Pisma Świętego ośmiela nas do podążania po ścieżkach słowa Bożego, a kolejne fragmenty odsłaniają bogactwo treści objawiającego się Boga. Skrutacja jest spotkaniem z Bogiem w Jego słowie. Jest modlitwą pokornych i ubogich, ponieważ nie wymaga od skrutującego intelektualnego przygotowania, lecz pokory i miłości do Boga.

Przebieg skrutacji
  1. Rozpocznij modlitwą o światło Ducha Świętego na czas skrutacji.
  2. Odczytaj fragment Pisma Świętego, który będziesz skrutować.
    Warto przeczytać kilkukrotnie fragment i zatrzymać się na tym wersecie / wersetach, które bardziej poruszają (czasem nawet tylko zainteresują, zdziwią itp.). Wierzymy, że Pan Bóg wskazuje nam jakieś słowo, aby zwłaszcza przy nim się zatrzymać.
  3. Na przygotowanej kartce (podzielonej na dwie kolumny), zapisuj w jednej kolumnie fragment, który cię poruszył, a obok w drugiej twoje myśli odnośnie do tego fragmentu.
  4. Nie musisz przeczytać wszystkich fragmentów z danej skrutacji.
  5. Kiedy przyjdą trudności, znudzenie czy rozproszenia, proś Ducha Świętego o pomoc w modlitwie.
  6. Zakończ skrutację modlitwą dziękczynną.
  7. Jeżeli skrutacja prowadzona była we wspólnocie podziel się z innymi przebiegiem skrutacji
Jak prowadzić skrutację? – abp Grzegorz Ryś

Fragment wstępu do skrutacji (Zemborzyce 29.03.2016). Obejrzyj całość
Film umieszczony na kanale JESTEM! Uwielbienie na Rynku w Krakowie

Sekrety Biblii – Skrutacja Biblijna

Film umieszczony na kanale DROGA BOGA