Znaleziono 1

Łk 12, 13-21

13 A ktoś z tłumu rzekł do Niego, Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. 14 Lecz On mu odpowiedział, Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? 15 Powiedział też do nich, Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma [wszystkiego] w nadmiarze, to życie jego nie …