Znaleziono 3

J 6, 24-35

24 A kiedy [ludzie z] tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. 25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? 26 W odpowiedzi rzekł im Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Szukacie Mnie nie dlatego, że …

J 6, 41-51

41 Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział, Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił. 42 I mówili, Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może on teraz mówić, Z nieba zstąpiłem. 43 Jezus rzekł im w odpowiedzi, Nie szemrajcie między sobą! 44 Nikt nie może przyjść …

J 6, 51-58

51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata. 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc, Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? 53 Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, …