Znaleziono 1

J 20, 1-9

1 A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich, Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. 3 Wyszedł więc …