Znaleziono 2

Mt 19, 3-12

3 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie, Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? 4 On odpowiedział, Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5 I rzekł, Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i …

Mk 10, 1-12

1 Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. 2 I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3 Odpowiadając, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? 4 Oni rzekli: …