Znaleziono 1

J 18, 33b-37

33 Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego, Czy ty jesteś Królem żydowskim? 34 Jezus odpowiedział, Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? 35 Piłat odparł, Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? 36 Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie …