„Odzyskanie i innowacja”

W 2023 roku przypadają dwie ważne rocznice franciszkańskie związane z 800. rocznicą zatwierdzenia Reguły Reguła świętego Franciszka i 150. rocznicą założenia Angielskiej Prowincji Kapucynów. W 2024 roku będą też inne jubileusze, w tym 800. rocznica  stygmatyzacji świętego Franciszka i przybycia pierwszych franciszkanów do Anglii oraz 750. rocznica śmierci świętego Bonawentury.

Z tej racji, aby wspólnie uczcić dar historii franciszkanów i kapucynów w Wielkiej Brytanii, w dniach 12-13-14 marca 2024 r. odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Studiów Franciszkańskich, organizowana przez Uniwersytet w Durham.

Celem tej konferencji jest odkrywanie bogactwa i różnorodności tradycji franciszkańskiej, zarówno pod względem teologicznym, jak i historycznym oraz jej znaczenia dla współczesnego świata. Założeniem Konferencji jest szczególne zainteresowanie franciszkańskimi interpretacjami i formami „odzyskiwania”, w sensie odkrywania na nowo idei, które mogły zostać zagubione na przestrzeni wieków, ale pozostają nadal istotne, oraz „innowacji”, w znaczeniu takiego czerpania z tradycji, by odnieść się do zmiennych kontekstów i relacji między nimi. Konkretnym celem konferencji będzie ukazanie szczególnego charakteru franciszkańskiej tradycji teologicznej, filozoficznej i duchowej oraz jej współczesnego znaczenia w odniesieniu do szerokiego spektrum tematów. Tematy będą interdyscyplinarne i zaprezentują osiągnięcia naukowców z różnych dziedzin, takich jak teologia, historia, literaturoznawstwo, filozofia, muzykologia i historia sztuki.

 

Wśród prelegentów są:

 Margaret Carney, OSF (Uniwersytet Świętego Bonawentury )

 Johannes Freyer, OFM (Uniwersytet w San Diego)

 Mary Beth Ingham, CSJ (Uniwersytet Loyola, Maryland)

 John McCafferty (University College, Dublin)

 William Short OFM (Uniwersytet w San Diego i Collegium Świętego Bonaventury, Rzym)

 Giuseppe Buffon OFM (Papieski Uniwersytet Antonianum)

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.tinyurl.com/franciscan24   

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska